•  

  userfiles/psychotesty-kwidzynpl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/psychotesty-kwidzynpl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/psychotesty-kwidzynpl/top/2.jpg

   

 •  

  userfiles/psychotesty-kwidzynpl/top/3.jpg

   

 •  

  userfiles/psychotesty-kwidzynpl/top/4.jpg

   

 

 

Oferta

Pracownia Badań Psychologicznych oferuje następujące badania:

 • Kandydatów na kierowców
 • Kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 •  
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Kierowców skierowanych przez Policję za :
 • - przekroczenie limitu punktów karnych
 • - spowodowanie wypadku drogowego
 • - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu
 •  

 • Kierowców skierowanych przez lekarza
 • Przedstawicieli handlowych

 

 • Operatorów:
  - wózków widłowych, wózków akumulatorowych, suwnic, maszyn w ruchu, koparek, spychaczy, dźwigów
 • Osób pracujących na wysokościach

Ważne informacje:

Na badanie należy zgłosić się z:

 • dowodem osobistym
 • prawem jazdy ( jeśli nie zostało zatrzymane)
 • skierowaniem ( jeśli zostało wydane przez policję, lekarza, pracodawcę, itp.

W dniu badania należy być zdrowym i wypoczętym, 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu.
Nie wykonuje się badań osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim.